//

قیمت محصولات

قیمت محصولات شرکت دیارخودرو - 98/04
ردیف نام خودرو نوع خودرو نوع ساخت  تیپ مدل قیمت (میلیون ریال)
1 وینگل 5 دو کابین تک دیفرانسیل وانت ساخت داخل __ 1397 1800
2 وینگل 5 تک کابین تک دیفرانسیل وانت ساخت داخل __ 1397 1600
3 گریت وال M4 Mini SUV ساخت داخل __ 1397 1500
4 گریت وال M4 New Face Mini SUV ساخت داخل __ 1397 1650
5 سابرینا هاچ بک ساخت داخل __ 1397 1500
6 سابرینا هاچ بک ساخت داخل __ 1398 1600