//

مدارک ثبت نام

 ردیف عنوان نوع  فایل
 1  قرارداد فروش  PDF  دانلود
 2 فرآیند اجرایی دریافت تسهیلات توسط متقاضیان محصولات شرکت سازه های خودرو دیار  PDF  دانلود
 3 شرایط اعطای تسهیلات توسط لیزینگ صنعت و معدن  PDF  دانلود
4 آدرس و مشخصات شعب شركت ليزينگ صنعت و معدن  PDF دانلود
5 لیست نمایندگان منتخب دیارخودرو  PDF دانلود